שלח תשובה

זירת השאלות

505
צפיות
0
תשובות

בעיה בהכנסת נתונים לטבלה מסוג TXT )

,‏ 23 באפריל, 2005

במחשב שלי מותקן IIS ואני מנסה וכאשר אני מנסה להכניס נתונים לטבלה שיצרתי בעזרת הקובץ הזה:

<%
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

oConn.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
    "Dbq=C:DB;" & _
    "Extensions=asc,csv,tab,txt;" & _
    "Persist Security Info=False"

oConn.Execute "INSERT INTO WoW.txt
VALUES('sds','sds','sds','sds','sds','sds','3213123')"

oConn.Close
Set oConn = Nothing
%>

אני מקבל את השגיאה:

Microsoft VBScript compilation  error '800a0409'

Unterminated string constant

/insert.asp, line 9

oConn.Execute "INSERT INTO WoW.txt
———————————-^

מה הבעיה?   

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה