שלח תשובה

זירת השאלות

4 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  תיקון לקוד של תצוגת חדשות


  <?php

  mysql_connect('localhost','user','password');
  mysql_select_db('news'); // החלף את השם של בסיס הנתונים בשם שאתה קבעת
  $result = mysql_query("SELECT * FROM 'news' ORDER BY 'id' DESC");
  ?>
  <dl>
  <?php
  // הצגת הכתבות
  while ($row=mysql_fetch_assoc($result)) { %>

       <dt><?php echo $row['subject']; ?></dt>
       <dd><?php echo $row['content']; ?></dd>
  <?php } ?>
  </dl>

 2. shahaco הגיב:

  קוד תצוגת חדשות לא עובד בשני המקרים
  הוספת חדשות עובדת לי בסדר גמור, אבל הצפייה לא עובדת לא בגירסא המקורית ולא במתוקנת. מישהו יכול לעזור בנושא?

 3. shahaco הגיב:

  תיקון לקוד התצוגה שבאמת עובד!


  <?php
       header('Content-Type: text/html; charset=windows-1255');

       $host="localhost"; //!כול 4 ההגדרות הנ"ל צריכות להיות מותאמות אישית
       $user="user_name";
       $password="your_password";
       $db="db_name";

       $con=@mysql_connect($host,$user,$password);
       @mysql_select_db($db);
       $sqlquery="SELECT * FROM test";

       mysql_query("SET NAMES 'hebrew'"); //תוספת לצורך המרת הנתונים מהמסד לעברית
       $theresult=@mysql_query($sqlquery,$con);    
  ?>

  <html>

  <head>
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">    
  </head>

  <body dir="rtl">
  <table border="1" width="25%">
  <tr>
  <td align="center"><b>#</b></td>
  <td align="center"><b>נושא</b></td>
  <td align="center"><b>תוכן</b></td>
  </tr>
  <?
  while ($recordeset=@mysql_fetch_array($theresult))
  {
       echo "<tr>";
       echo "<td><center>".$recordeset["id"]."</center></td>";
       echo "<td><center>".$recordeset["subject"]."</center></td>";
       echo "<td><center>".$recordeset["content"]."</center></td>";
       echo "</tr>";
  }
  ?>
  </table>
  <?php mysql_close($con);?>
  </body>

  </html>

  לי זה עבד, בהצלחה.
  שחר כהן
  שחר מערכות מידע ו-פיתוח אתרים

 4. shahaco הגיב:

  תיקון לקוד הוספת חדשות שעובד
  לא יודע איך אצלכם, אבל אצלי קוד הוספת החדשות לא עבד. מה שכן עובד זה הקוד הבא:


  <?php
  header('Content-Type: text/html; charset=windows-1255');
  if (!isset($_POST['submit'])) //אם לא נשלח הטופס
  {
      header("location: add_news_form.html"); //הפניה לטופס להזנת נתונים
  }
  else
  {
      //הצבת משתנים
      $subject = $_POST['subject'];
      $content = $_POST['content'];
      echo ($subject . " :ידיעה<br>");
      echo ($content . " :תוכן ידיעה<br>");

      //התחברות לבסיס נתונים
      $password="baklawa"; //שוב,4 המשתנים הנ"ל משתנים בהתאם לתוכנית!
      $user="me";
      $dbhost = "localhost";
      $dbname = "my_db";

      $con=@mysql_connect($dbhost,$user,$password); //or die("ERROR: ".mysql_error());
      @mysql_select_db($dbname) or die("ERROR: ".mysql_error());

      //הכנסת נתונים
      mysql_query("SET NAMES 'hebrew'"); //תוספת לצורך המרת הנתונים לעברית    
      @mysql_query("INSERT INTO test (subject, content) VALUES('$subject', '$content') ",$con) or die(mysql_error());

      echo("הידיעה נוספה בהצלחה לבסיס הנתונים");
  }
  ?>

  ,שחקו אותה. מעניין אם אצלכם זה יעבוד, מוזמנים לכתוב כאן
  שחר כהן
  שחר מערכות מידע ו-פיתוח אתרים

שלח תשובה