שלח תשובה

זירת השאלות

4 תשובות

 1. EfratNakash הגיב:

  IIS7 והעברת ערכים
  האם הקוד עובד גם ב-IIS7?

  איך מעבירים ערכים מטופס לקוד שליחת האובייקט?


  אתר אימון: http://www.CoachEfrat.com/
  אתר צילום: http://www.EfratNakash.com/

 2. ב-IIS7 יש אובייקט אחר – CDOSYS


  אלי ענתבי

 3. EfratNakash הגיב:

  לא הצלחתי עם CDO
  ניסיתי עם הקוד הבא, וגם כאן קיבלתי הודעת שגיאה:
  500 (Internal Server) Error

  האם תוכל למצוא את השגיאה?

  <%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
  <%
          
      firstname = Request.Form("firstName")
      lastname = Request.Form("lastName")
      email = Request.Form("email")
      subject = Request.Form("subject")
      content = Request.Form("content")
      
  if (firstname <> "") then
      
      ' build HTML for message body

      strHTML = "<html dir=rtl>"
      strHTML = strHTML & "<head></head>"
      strHTML = strHTML & "<body>"
      strHTML = strHTML & "אתר: אפרת נקש אימון להשגת יעדים <br>"
      strHTML = strHTML & "שם פרטי: " & firstname & "<br>"
      strHTML = strHTML & "שם משפחה: " & lastname & "<br>"
      strHTML = strHTML & "אימייל: " & email & "<br>"
      strHTML = strHTML & "נושא: " & subject & "<br>"
      strHTML = strHTML & "תוכן ההודעה: " & content & "<br>"
      strHTML = strHTML & "</body>"
      strHTML = strHTML & "</html>"

      Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
      objEmail.From = "info@efratnakash.com"
      objEmail.To = "name@mail.com"
      objEmail.Subject = subject
      objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing&quot😉 = 1
          objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverpickupdirectory&quot😉 = "c:inetpubmailrootpickup"
      objEmail.Configuration.Fields.Update
      objEmail.Bodypart.ContentMediaType = "text/html"
      objEmail.Bodypart.ContentTransferEncoding = "Quoted-Printable"
      objEmail.Bodypart.Charset= "windows-1255"
      SET Stm = objEmail.Bodypart.GetDecodedContentStream
      Stm.WriteText strHTML
      Stm.Flush
      objEmail.Send
      set objmail=nothing

  end if
  %>


  אתר אימון: http://www.CoachEfrat.com/
  אתר צילום: http://www.EfratNakash.com/

 4. EfratNakash הגיב:

  הבעיה נפתרה
  החלפתי את הפרמטרים של השרת, וזה עובד:

  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing&quot;)=2
  'Name or IP of remote SMTP server
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver&quot😉 _
  ="smtp.server.com"
  'Server port
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport&quot😉 _
  =25


  אתר אימון: http://www.CoachEfrat.com/
  אתר צילום: http://www.EfratNakash.com/

שלח תשובה