שלח תשובה

זירת השאלות

580
צפיות
1
תשובות

עזרה דחופה עם position

,‏ 16 במרץ, 2006

יש לי תפריט נפתח המסודר בטבלה עם position כשאני מגדירה את זה כ absolute משתנה לי מיקום הטבלה בין הרזולוציות וכשאני מגדירה את זה כ relative זה שומר לי מקום ריק לטבלה למרות שהיא מוסתרת. איך אפשר להגדיר זאת כ relative ושזה לא ישמור מקום
מצורף קוד הדף


<table width=770 align=center cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
<tr><td colspan=3 align=center>
<img src="images/top.jpg"  border="0" usemap="#Map2">
  <map name="Map2">
    <area shape="rect" coords="1,1,769,124" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='hidden'" >
    <area shape="rect" coords="1,125,150,150" href="index.asp" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='hidden';document.all.tot.style.visibility='hidden'">
    <area shape="rect" coords="155,125,306,150" href="mama.asp" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='visible';document.all.tot.style.visibility='hidden'" >
    <area shape="rect" coords="309,125,461,150" href="toto.asp"onmouseover="document.all.tot.style.visibility='visible';document.all.mam.style.visibility='hidden'">
    <area shape="rect" coords="465,125,616,150" href="order.asp" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='hidden';document.all.tot.style.visibility='hidden'">
    <area shape="rect" coords="620,125,769,150" href="odot.asp" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='hidden';document.all.tot.style.visibility='hidden'">
  </map>
  
  
  <table id="mam" width=150 bgcolor=#DA5278 style="LEFT:-155px; POSITION: relative; TOP:0px; VISIBILITY: hidden" onmouseover="document.all.mam.style.visibility='visible'" onmouseout="document.all.mam.style.visibility='hidden'" >
<%
do until rs2.EOF
Response.Write "<tr><td align=left><a href=mproducts.asp?cat=" & rs2("id") & " style=text-decoration:none><font face=Verdana size=1 color=#ffffff><b>" & rs2("cat") & "</b></font></a></td></tr>"
  rs2.MoveNext
loop
%>
</table>

<table id="tot" width=150 bgcolor=#C8DB32 style="LEFT:0px; POSITION: relative; TOP:-115px; VISIBILITY: hidden" onmouseover="document.all.tot.style.visibility='visible'" onmouseout="document.all.tot.style.visibility='hidden'" >
<%
if rs5.eof and rs5.BOF then
Response.Write "<tr><td> </td></tr>"
else
do until rs5.EOF
Response.Write "<tr><td align=left><a href=tproducts.asp?cat=" & rs5("id") & " style=text-decoration:none><font face=Verdana size=1 color=#ffffff><b>" & rs5("cat") & "</b></font></a></td></tr>"
  rs5.MoveNext
loop
end if
%>
</table>

</td></tr>

תגיות:

1 תשובות

  1. איך אפשר לעזור לך ככה?
    תביאי רק קוד רלוונטי, תיישרי אותו שמאלה, ותסבירי בצורה ברורה מה לא עובד ומה המטרה.

    רצוי שתצרפי קובץ עם דוגמא. כל דבר שיעזור לאנשים כאן לעזור לך.

שלח תשובה