שלח תשובה

זירת השאלות

681
צפיות
2
תשובות

מישהו יודע איך לעשות PARSING לSSL C

,‏ 9 באפריל, 2006

אתם מכירים את הטקסט שיש בCSR.
אני מחפש דרך לעשות לזה PARSING כדי להוציא את הנתונים שרשומים שם כמו שם הדומיין למשל.
זה דוגמא לCSR.

—–BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST—–
MIIDCjCCAnMCAQAwdTEZMBcGA1UEAxMQaG9zdC5kb21haW4ubm FtZTEVM
BMGA1UECxMMT3JnYW5pemF0aW9uMRUwEwYDVQQKEwxPcmdhbml 6YXRpb2
4xDTALBgNVBAcTBENpdHkxDjAMBgNVBAgTBVN0YXRlMQswCQYD VQQGEwJ
VUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAyZ1dYomQ4 jhSr6f/
G3GYxjS4B837+y3A6xIM9OVXV4ZnSIe9nOLHgdksQJpwaQeOZw Weqifte
hrJ/s55PvPxok+Tqq0t7BfMkkUSuiYnFdUo1OpDPdw3cEaP9WWSrdu ouI
Vnq2AWTDw2ykyxKg6neb2vYTZRvbot7M578Vvh6P8CAwEAAaCC AVMwGgY
KKwYBBAGCNw0CAzEMFgo1LjAuMjE5NS4yMDUGCisGAQQBgjcCA Q4xJzAl
MA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATCB/QYKK
wYBBAGCNw0CAjGB7jCB6wIBAR5aAE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB 0ACAAUg
BTAEEAIABTAEMAaABhAG4AbgBlAGwAIABDAHIAeQBwAHQAbwBn AHIAYQB
wAGgAaQBjACAAUAByAG8AdgBpAGQAZQByA4GJACB3C0g9psK0+ V+N/Me1
JsG39vonCPQBdOwNp6zHJSPCU3FwQ0SgFpEQNy6HEn79I0CMrU 93q9Hh1
TQtd2YU6lWHQunXrIcytmAFVjhibNX6Dp1e41Wjc2N4ilJyy1G Fss686c
dZt2GP6y04I74/OvkW2Wf9nezUrMrESM2PP4B1AAAAAAAAAAAwDQYJKoZ
IhvcNAQEFBQADgYEAg4+QHTvkP5CG+WcGnrhKiMkJnMP6QEsds 40obUDS
dGtEupQz8C+4xoMd1aM68q9Ri6Va+JTeuhKHxLz9hT/KUJhNBy0sRfnx+
JkQdrKG69UanTwvLqXINh9xChw9ErIto/2kZI5kl2KYQdiOqTv6p0GEUP
Rq/MD52Zy3bOzSRF0=
—–END NEW CERTIFICATE REQUEST—–

סקריפט דומה למה שאני צריך יש כאן
http://www.spacereg.com/a.rpl?m=checkcsr
אני משתגע כבר חרשתי על פקודות OPENSSL ולא מצאתי שום דבר שיעזור לי.
אולי אתם הישועה.
תודה רבה לעוזרים.

תגיות:

2 תשובות

 1. opaoopa הגיב:

  שחכתי לציין שאני כותב בPHP
  תודה.

 2. dudubs הגיב:

  זה נראה כמו הצפנה של base64
  תנסה את הפונקציה בphp : base64_decode
  תכניס לפונקציה רק את החלק הזה:
  MIIDCjCCAnMCAQAwdTEZMBcGA1UEAxMQaG9zdC5kb21haW4ubm FtZTEVM
  BMGA1UECxMMT3JnYW5pemF0aW9uMRUwEwYDVQQKEwxPcmdhbml 6YXRpb2
  4xDTALBgNVBAcTBENpdHkxDjAMBgNVBAgTBVN0YXRlMQswCQYD VQQGEwJ
  VUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAyZ1dYomQ4 jhSr6f/
  G3GYxjS4B837+y3A6xIM9OVXV4ZnSIe9nOLHgdksQJpwaQeOZw Weqifte
  hrJ/s55PvPxok+Tqq0t7BfMkkUSuiYnFdUo1OpDPdw3cEaP9WWSrdu ouI
  Vnq2AWTDw2ykyxKg6neb2vYTZRvbot7M578Vvh6P8CAwEAAaCC AVMwGgY
  KKwYBBAGCNw0CAzEMFgo1LjAuMjE5NS4yMDUGCisGAQQBgjcCA Q4xJzAl
  MA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATCB/QYKK
  wYBBAGCNw0CAjGB7jCB6wIBAR5aAE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB 0ACAAUg
  BTAEEAIABTAEMAaABhAG4AbgBlAGwAIABDAHIAeQBwAHQAbwBn AHIAYQB
  wAGgAaQBjACAAUAByAG8AdgBpAGQAZQByA4GJACB3C0g9psK0+ V+N/Me1
  JsG39vonCPQBdOwNp6zHJSPCU3FwQ0SgFpEQNy6HEn79I0CMrU 93q9Hh1
  TQtd2YU6lWHQunXrIcytmAFVjhibNX6Dp1e41Wjc2N4ilJyy1G Fss686c
  dZt2GP6y04I74/OvkW2Wf9nezUrMrESM2PP4B1AAAAAAAAAAAwDQYJKoZ
  IhvcNAQEFBQADgYEAg4+QHTvkP5CG+WcGnrhKiMkJnMP6QEsds 40obUDS
  dGtEupQz8C+4xoMd1aM68q9Ri6Va+JTeuhKHxLz9hT/KUJhNBy0sRfnx+
  JkQdrKG69UanTwvLqXINh9xChw9ErIto/2kZI5kl2KYQdiOqTv6p0GEUP
  Rq/MD52Zy3bOzSRF0=

שלח תשובה