שלח תשובה

זירת השאלות

579
צפיות
1
תשובות

פרסומת אקראית

,‏ 5 ביוני, 2006

ניסיתי לעשות סקריפט לפרסומות אקראיות אבל הבעיה הוא שהוא מציג תמיד את אותה פרסומת
הפרסומת שבפקודת ברירת מחדל משוה יכול להגיד לי מה הבעיה? מה צריך לשנות? הנה הקוד
שיצרתי


<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &_
Server.MapPath("———.mdb")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

sqlSTRING = "SELECT * FROM ——— " &_
" WHERE DateStart < #" & day(now) & "/" & month(now) & "/" & year(now) & "#" &_
" AND DateEnd >= #" & day(now) & "/" & month(now) & "/" & year(now) & "# &_
" AND HourStart < #" & formatDateTime(now,4) & "#" &_
" AND HourEnd >= #" & formatDateTime(now,4) & "#"

Rs.open sqlSTRING,conn,1,1

WeightString = ""
Weight = 0

if not rs.EOF then
for indexBanner = 1 to rs.RecordCount

For indexWeight = 0 to Rs("Weight")

WeightString = WeightString & indexBanner & ","

Next
rs.MoveNext

Next
WeightArray = split(WeightString,",",-1,1)

Randomize

chosen = int(ubound(WeightArray) * Rnd)

chosen = WeightArray(chosen)

rs.moveFirst
rs.Move(cint(chosen)-1)

BannerImage = rs("BannerImage")
BannerURL = rs("BannerURL")

else
          BannerImage = "55.jpg"
BannerURL = "http://www.asssssssassqas.co.il";  

end if
%>

<a href="<%=BannerURL%>"><img src='<%=BannerImage%>' border="0"></a>

השורות המודגשות זה השורה של התמונה שהוא תמיד מראה לי

תגיות:

1 תשובות

  1. gilad123 הגיב:

    השאילתא מחזירה משהו?
    נסה להריץ את השאילתא ישירות מול ה DB ותראה מה אתה מקבל, איך שזה נראה השאילתא לא מחזירה כלום

שלח תשובה