שלח תשובה

זירת השאלות

697
צפיות
2
תשובות

עריכה בASP.NET

,‏ 8 ביוני, 2006

אנשים בבקשה עזרו לי אני מנסה לעשות עידכון של רשומות בערת ASP NET  והקוד לא מאציא לי שגיאה אבל הוא גם לא מראה כלום הוא מראה רק דף ריק.
הנה הקוד


<%@ Import Namespace =system %>
<%@ Import Namespace =system.data %>
<%@ Import Namespace =system.data.oledb %>
<script runat =server >
Sub  page_load(ByVal obj As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim conn As New OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + Server.MapPath("ithabrut.mdb"))
    Dim cmd As New OleDbDataAdapter("Select * from users", conn)
    Dim ds1 As DataSet = New DataSet()
    cmd.Fill(ds1, "users")

    dg1.DataSource = ds1
    DataBind()
End Sub

Sub dg1EditCommand(ByVal obj As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs)
    dg1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
    dg1.DataBind()
End Sub
Sub dg1UpdateCommand(ByVal obj As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs)
    Response.Write("updated")
    Dim newUsername, newPassword As String
    newUsername = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox).Text
    newPassword = CType(e.Item.Cells(2).Controls(0), TextBox).Text
    dg1.DataBind()
End Sub
Sub dg1CancelCommand(ByVal obj As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs)
    dg1.EditItemIndex = -1
    dg1.DataBind()
End Sub
</script>
<html >
<body dir =rtl>
    <form runat =server >
    <asp:DataGrid ID=dg1 runat =server AutoGenerateColumns =false CellPadding =5
    OnEditCommand =dg1EditCommand
    OnCancelCommand =dg1CancelCommand
    OnUpdateCommand =dg1UpdateCommand>

    <Columns >

    <asp:BoundColumn HeaderText="שם פרטי" DataField ="prati"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText ="שם משפחה" DataField ="last"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText="מספר תעודת זהות" DataField ="zeot"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText ="כתובת" DataField ="address"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText="מספר טלפון" DataField ="tel"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText ="מספר פלאפון" DataField ="sel"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText="דואר אלקטרוני" DataField ="emilNumber"></asp:BoundColumn>
    <asp:BoundColumn HeaderText ="שם משתמש" DataField ="username"></asp:BoundColumn>
         <asp:BoundColumn HeaderText ="סיסמא" DataField ="password"></asp:BoundColumn>
    <asp:EditCommandColumn EditText ="ערוך" UpdateText ="שנה" CancelText ="חזור" Headertext="עריכה"></asp:EditCommandColumn>
    </Columns>
    </asp:DataGrid>
    </form>
</body>
</html>


כאן נגמר הקוד בבקשה זה דחוף

תגיות:

2 תשובות

 1. זהר פלד הגיב:

  מה בדיוק אתה רוצה שיקרה?
  הפונקציה dg1UpdateCommand לא מכילה פניה ל dataset ולא מכילה פניה ישירה למסד הנתונים, ולכן הנתונים לא מתעדכנים.

 2. marglf הגיב:

  אודה לך מאוד
  שלום,

  אני אודה לך מאוד במידה ותסביר כיצד ניתן לשלב(באותו קוד) פניה לdetaset ופניה ישירה למסד נתונים.

  בתודה מראש.

שלח תשובה