שלח תשובה

זירת השאלות

488
צפיות
8
תשובות

שלום יש לי שאלה…

,‏ 12 ביולי, 2006

אני מנסה לבדוק האם הנתונים שהקליד הגולש בדך התחברות תואמים לנתונים הנמצאים במסד הנתונים,
אני עושה זאת ע"י קובץ include שיוצר חיבור למסד נתונים וכו' אני אציג אותו…

הקוד בדף שבודק האם הנתונים של הגולש תואמים הוא:


username=Request.Form("username")
        pass=Request.Form("password")
        Dim mySQL,rsTemp
        
    mySQL="SELECT * FROM users"
    response.Write mySQL
    Call getFromDatabase(mySQL, rsTemp, "")
    Do while not rsTemp.eof
        if username=rsTemp("Nick") and pass=rsTemp("Pass") then
            response.Cookies("log_on")="yes"
            session("log_on")=rsTemp("Nick")
            Response.Redirect("forum.asp")
        End if
         rsTemp.movenext
    Loop
    Call closeDB()והקוד בקובץ include הוא:


sub getFromDatabase(mySQL, rsTemp, scriptName)
  
   call openDb()

   set rsTemp = server.createObject("adodb.recordset")

   ' set locktype
   rsTemp.lockType = adLockReadOnly

   ' set the cursor
   rsTemp.cursorType = adOpenForwardOnly
  
   rsTemp.open mySQL, connTemp    
  
end subוהעכשיו ההודעת שגיאה שאני מקבל….ADODB.Recordset error '800a0bb9'

Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

/forum/includes/databaseFunctions.asp, line 29


תגיות:

8 תשובות

 1. shlomolol הגיב:

  איפה השגיאה
  /forum/includes/databaseFunctions.asp, line 29

  תן את השורה הזאת בקובץ הזה [בצרוף קוד רלונטי]

 2. silagy הגיב:

  אוקי…
  הנה זאת שורת הקוד שיש איתה בעיה.. שורת קוד 29


  rsTemp.open mySQL, connTemp

  תודה רבה על העזרה….

 3. מתכנת הגיב:

  מזה המשתנה connTemp?
  לא הגדרת/טענת אותו בשום מקום בקוד

 4. silagy הגיב:

  מצטער הנה מה שביקשת…
  מצורף עוד קובץ ב- include והוא:


  <% Response.Buffer=true %>
  <%

  private const pServerOS            = "windows"
  ' database (Access, SQLServer, mySQL)
  pDataBase                = "access"

  pDatabaseConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source="&server.mappath("mdb-databaseforum.mdb")        
  %>

  תודה רבה רבה על העזרה….

 5. silagy הגיב:

  ועוד משהו להבהרה של הקוד


  sub openDb()
  if varType(connTemp)=0 or varType(connTemp)=1 then  

     ' create the connection
     set connTemp    = server.createObject("adodb.connection")      
      
     connTemp.Open pDatabaseConnectionString
  '   response.write pDatabaseConnectionString
    
  end if
  end sub

  תודה רבה רבה….

 6. shlomolol הגיב:

  בדוק אם משתנה הקונקשן גלובלי
  היכן הוא מוגדר בכלל? אם הוא מוגדר בתוך פונקציה הוא מוכר רק בה

 7. silagy הגיב:

  אז מה אני עושה כדי לתקן את זה?

 8. shlomolol הגיב:

  =תגדיר אותו גלובלי
  כלומר – לא בתוך פונקציה

שלח תשובה