שלח תשובה

זירת השאלות

867
צפיות
1
תשובות

שליחת מייל בעברית מגיע כג'בריש

,‏ 26 בינואר, 2007

אני שולח מייל כאר אני נעזר באובייקט ה JMail.SMTPMail. המייל נשלח כ HTML ומגיע בג'בריש.

מה יכולה הלהיות הבעייה? הנה הקוד:


HTML = "<html>"
HTML = HTML & "<head>"
HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=windows-1255"">"
HTML = HTML & "</head>"

HTML = HTML & "<body>"

HTML = HTML & request.form ("fullName")

HTML = HTML & "</body>"
HTML = HTML & "</html>"

Set objJMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
objJMail.ServerAddress = "server.mydomain.co.il"
objJMail.Sender = "[email protected]"
objJMail.SenderName = "mydomain.co.il"
objJMail.AddRecipientEx "[email protected]", "me"
objJMail.Subject = "email test"
objJMail.ContentTransferEncoding = "1255"
objJMail.ContentType = "text/html"
objJMail.ISOEncodeHeaders = false
objJMail.HTMLBody = HTML
objJMail.Execute
objJMail.Close
Set objJMail = Nothing


זה הקוד שיש בראש העמוד השולח:


<%@ language="VBscript" %>

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml_lang="en" lang="en">


מה אני מפקשש? מה הבעייה פה?

תגיות:

1 תשובות

  1. RiU הגיב:

    אתה שולח את הנתונים בעברית
    אבל כתבת ב html lang=en בכל מקרה תוסיף לשורה הראשונה:


    <%@ language="vbscript" codepage=1255 %>

שלח תשובה