שלח תשובה

זירת השאלות

541
צפיות
2
תשובות

בעיה

,‏ 22 ביוני, 2007

יש לי קוד ששולח את הסיסמא שנרשמת איתה לאימייל שנרשת איתו.
משום מה הקוד לא שולח לי את הנתונים ולא נותן אפשרות לראות את הדף.
הקוד הוא:<%
Option Explicit
Dim sql, rsUser, username, sentok, sqlflag, password, objMail, noObj, mailbody, fromemail

'Replace the email address below with your email address!
fromemail = "webuild@nana.co.il"

'Grab the submitted variables (page is the page they've come from, set by the hidden variable at the login box)
username = Request.Form("username")

'Check no s**t is trying to hack in using SQL commands
if InStr(username, "'") or InStr(username, """") or InStr(username, "=") then
    sqlflag = True
end if

'Open connection
%>
<%
Dim ConnectString, conn

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
%>
<%
'Get a recordset corresponding to the submitted username and password
sql = "SELECT password, email FROM users WHERE username = '" & username & "'"
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsUser.Open sql, conn, 3, 3

'If there was a valid recordset there, then send them back to the page they came from, with the username cookie set
If (not rsUser.BOF) and (not rsUser.EOF) and sqlflag <> True then
  On error resume next
  set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
  
  if err.number <> 0 then
    noObj = True
  else
    mailbody = "Hi " & username & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody  & "You requested a password reminder, your password is:" & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "     " & rsUser("password") & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "—————————————————-" & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "Powered by Phil's Community Suite – www.youngpip.com"
    objMail.Body = mailbody
    objMail.to = rsUser("email")
    objMail.from = fromemail
    objMail.subject = "Password Request"
    objMail.send
    set objMail = nothing
    sentok = true
  end if
end if

'Otherwise, display an invalid entry screen
rsUser.close
set rsUser = nothing
conn.close
set conn = nothing%>
<META NAME="Robots" CONTENT="No Index">
</HEAD>
<BODY TEXT="#005EBB" LINK="#005EBB" VLINK="#005EBB" ALINK="#0080FF" dir=rtl>
<%if sentok = True then%>
<p>.סיסמתך נשלחה לאימייל שנרשמת איתה</p>
<%elseif noObj = True then%>
<p>.עקב תקלה תכנית הסיסמה לא נשלחה, צור קשר עם מנהל האתר</p>
<%else%>
<p>.שם המשתמש שהכנסת לא נכון</p>
<%end if%>

תגיות:

2 תשובות

  1. shlomoch הגיב:

    תשלח שוב אבל
    תצמצם לקוד הרלוונטי  ותיישר לשמאל את הקוד כמו כן תכתוב את הודעת השגיאה המתקבלת.

שלח תשובה

חדש! אחסון אתרים של וובמאסטר

שירות אחסון אתרים
המקצועי של וובמאסטר!

מומחים באירוח אתרי
WordPress, Joomla, Drupal

  • שרתי לינוקס עם CloudLinux, LiteSpeed
  • 1GB דיסק SSD, 10GB תעבורה חודשית
  • ממשק ניהול cPanel, תעודת SSL חינם

עכשיו במחיר היכרות:
רק 420 ש"ח לשנה!