שלח תשובה

זירת השאלות

934
צפיות
3
תשובות

בעיה בהצגת באנרים דרך asp

,‏ 5 באוגוסט, 2007

הקובץ אמור לפעול כקובץ js

<%
    Dim Conn, rs, SQL    
    Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
             Server.MapPath("ado.mdb")
    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL = "Select * from banners order by ID"
    rs.Open SQL, Conn, 3
%>
image = new Array();
<%    Do while not rs.EOF    %>
image[<%=rs("id")%>]="<%=rs("Burl")%>"
<%
rs.movenext
loop
%>
var nImages =<%=rs.recordcount%> ;
document.write("<a href='<%=rs("Aurl")%>'>")
document.write("<img src='" + image[Math.round(Math.random()*(nImages-1))] + "' border='0' alt='WCL banner trade'></a>");
<%
conn.close
set conn=nothing
set rs=nothing
%>

והשליפה של הקוד

<script language=Javascript src="http://localhost/wcl/btcode.asp"></script>

מישהו יודע מהי הבעיה?

תגיות:

3 תשובות

 1. שננחש?
  ציין מה לא בסדר, האם מחזיר שגיאה ואם כן על איזו שורה ומה השגיאה וכו'

  תעזור לנו לעזור לך

 2. נו, אז תנסה להבין איפה הבעיה
  תכניס שורה שורה להערות ותבין איפה בדיוק הבעיה…

  בכל אופן, שליפה אקראית רצוי לעשות עוד בשאילתא, אין טעם לשלוף הכל למערך בצד לקוח ואז להגריל.

  על שליפה אקראית מאקסס אתה יכול לקרוא כאן.

שלח תשובה