שלח תשובה

זירת השאלות

2 תשובות

 1. raychin הגיב:

  מחיקת משתמש

  שלום בניתי אתר בשפת ASP+JAVASCRIPT שבו המשתמש נרשם לאתר הפרטים נשמרים באקסס ונשלפים לדף עם טבלה  שרק מנהל האתר רואה
  רציתי לשאול איך אני מוסיף ליד כל שורה שבה יש את פרטי המשתמש קישור או לחצן שעליו לוחץ בעל האתר ומוחק את המשתמש תודה

  הקוד הוא :


  <%
  set c=server.createobject("adodb.connection")
  c.open "DATA"
  set r=server.createobject("adodb.recordset")
  r.activeconnection=c
  r.open "select * from People"
  response.write "<font size=5>"
  response.write "<table border align=center >" 'this opens a HTML table
  response.write "<tr>" 'this opens a HTML table row

  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>דואר אלקטרוני</td>" ' Last name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>טלפון ניד</td>" ' First name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>טלפון</td>"
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>מיקוד</td>" ' Last name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>עיר</td>" ' First name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>כתובת</td>"
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>תעודת זהות</td>" ' Last name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>שם משפחה</td>" ' First name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>שם פרטי</td>" ' E-Mail table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>סיסמא</td>" ' Last name table header
  response.write "<th bgcolor=teal><font color=white>שם משתמש</td>" ' First name table header

  response.write "</tr>" 'close first table row
  do until r.eof
      
       response.write "<tr>" 'this will open a new HTML table row every run of the loop
      
       response.write "<td>" & r.fields("email") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("cellular") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("phon") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("zip_code") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("CITY") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("address") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("ID") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("Last_name") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("NAME") & "</td>"
       response.write "<td>" & r.fields("password") & "</td>"    
       response.write "<td>" & r.fields("USER") & "</td>"

       response.write "</tr>" 'this will close the HTML table row every run of the loop
       r.movenext
  loop
  response.write "</table>" 'this closes the HTML table
  %>

שלח תשובה