שלח תשובה

זירת השאלות

5 תשובות

 1. raychin הגיב:

  קוד
  הקוד של הדף ששומר את התמונה

  <HTML>
  <body bgcolor=#dda0dd>
    
  <%
     Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
       Upload.OverwriteFiles = False

     Count = Upload.Save("c:upload")
  %>

  Files:<BR>

  <%
     For Each File in Upload.Files
        Response.Write File.Name &"= "& File.Path &" ("& File.Size &" bytes)<BR>"
     Next
  %>
    
  </BODY>
  </HTML>

  תודה

 2. raychin הגיב:

  קוד של הדף שדרכו מעלים תמונות


  <head>

      <title> העלאת תמונה</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">

      <script language="javascript" type="text/javascript">
          var oSize;
          function validate(frm){
              if(!(/.(?:jpg|gif|png)$/.test(frm.sPicture.value.toLowerCase()))){
                  alert("סוגי הקבצים המותרים הם: jpg gif png")
                  return false;
              }
              if(oSize&&oSize>50){
                  alert("משקל הקובץ לא יהיה גדול מ-50K")
                  return false;
              }
              return true;
          }

          function check(){
              //made by xyxyxy.
              var oPic = document.createElement("img");
              oPic.onload = function(){
                  oSize=(oPic.fileSize/1024).toFixed(1)
              }
              oPic.src = document.getElementById("oFile").value;
          }
      </script>

  </head>

 3. raychin הגיב:

  שאלה
  כיצד אני מוסיף לדטופס העלאת התמונות קוד שימקם את התמונה במקום מסוים
  נ.ב
  מי בונה אתר בשפת ASP+JAVA SCRIPT+SQL

 4. raychin הגיב:

  שגיאה בקוד ASP
  שגיאה בקוד ASPו avraham35   ו 12:28 | 06/12/07  

  שלום רציתי לשאול מה הבעיה בקוד הבא

  <HTML>
  <BODY>
  <%
     Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
     Count = Upload.Save ("c:upload")
    Dim conn, SQLstr
      Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
      conn.Open "DATA"
       SQLstr="INSERT INTO PICTHER (PICTHER) VALUES ('"
       SQLstr = SQLstr & Request("PICTHER") & "')"
       conn.Close
      Set conn = Nothing
  %>

  Files:<BR>

  <%

      
     For Each File in Upload.Files
        Response.Write File.Name &"= "& File.Path &" ("& File.Size &" bytes)<BR>"
    

     Next
  %>
    
  </BODY>
  </HTML>

  שהוא נותן לי הודעת שגיה  שהיא:

  The page cannot be displayed
  There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.

  ——————————————————————————–

  Please try the following:

  Click the Refresh button, or try again later.

  Open the localhost home page, and then look for links to the information you want.
  HTTP 500.100 – Internal Server Error – ASP error
  Internet Information Services

  ——————————————————————————–

  Technical Information (for support personnel)

  Error Type:
  Request object, ASP 0208 (0x80004005)
  Cannot use the generic Request collection after calling BinaryRead.
  /project1/UploadScript1.asp, line 11

  Browser Type:
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

  Page:
  POST 22594 bytes to /project1/UploadScript1.asp

  POST Data:
  error '80020009'
  Exception occurred.

  /iisHelp/common/500-100.asp, line 223

  הקוד בשורה 11 הוא:

  SQLstr = SQLstr & Request("PICTHER") & "')"

שלח תשובה