שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. JoinWeb co il הגיב:

  JavaScript – בצד לקוח
  למשל בגישה דרך http או https
  בדרך כלל אין אפשרות לפתוח קובץ

  בגישה דרך Shell לקובץ
  JScript Script File .js ממחשב ישירות יש להשתמש ב

  fopen($datafile, 'a'); // open the data file to append

שלח תשובה