שלח תשובה

זירת השאלות

647
צפיות
1
תשובות

בעיה בasp

,‏ 15 בפברואר, 2008

הכנתי פורום וחילקתי אותו לדפים כמו שכתוב פה במאמר
וזה כותב לי את השגיאה הבאה:


Microsoft VBScript compilation error '800a03fb'

Expected 'Loop'

/maccabi123456/forumme.asp, line 58


הנה הקוד של הפורום:

<%@ Language=VBScript codepage=1255%>
<!– #include file="Samples_DSN.asp" –>
<HTML>
<HEAD>
<STYLE>
a:link {color:#1CA8C4;text-decoration:none}
a {color:#1CA8C4}
a:hover{color:blue}
a:visited {text-decoration:none}
</style>
</HEAD>
<body bgcolor="yellow">
<center>
<a href="osef.asp"><img src="Odaa.jpg" height=38 width=88 border=0><br>
<table align=center>
<tr>
<td align=right>
<table width=550 border=2 bordercolor='black'>
<tr bgcolor='white' align=right><td width=100 height=10><font color='blue'>:מחבר</font></td><td width=100 height=10><font color='blue'>:תאריך</font></td><td width=350 height=10><font color='blue'>:הודעה</font></td></tr>
<%
Dim currPage,i,pCount, numRecs
numRecs = 20
currPage=1
If Not request("currPage") = "" Then
    currPage= Request("currPage")
End If
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from av where av_id>0  order by the_date DESC"
rs.open sql,samples_dsn
do until rs.eof
av_id=rs("av_id")
nose=rs("nose")
text=rs("male")
shem_id=rs("shem")
date1=rs("the_date")
response.write"<tr align=right><td width=50 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & shem_id & "</font></td>"
response.write"<td width=100 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & date1 & "</font></td>"
response.write"<td width=350 height=30><font color='black'><a href=forum1.asp?id="&av_id&">" & nose & "</font></tr></td>"
rs.PageSize = numRecs
rs.CacheSize = numRecs
if Not rs.EOF Then
    pCount=rs.pageCount
    rs.AbsolutePage=CurrPage
End If
Do While Not rs.EOF AND i < rs.pagesize
    ' Data manipulation
    i=i+1
    rs.MoveNext
Loop
rs.Close

for i = 1 to pCount
    if Cint(i) = Cint(currPage) then
        Response.Write " <b>"& i &"</b> "
    Else
        Response.Write " <a href=""thePage.asp?currPage="&i&""">"& i &"</a> "
    End If
next
%>
</td>
</table>
</td></tr></table>
</center>
</body>
</html>

אם מישהו יודע מה אני צריך לעשות כדי שיעבוד בבקשה שיעזור לי

תגיות:

1 תשובות

  1. ודאי
    אנא ציין רק את הקוד הרלוונטי, יישר אותו לשמאל, ותאמר על איזו שורה בדיוק התקלה.

שלח תשובה