שלח תשובה

זירת השאלות

738
צפיות
8
תשובות

בעיה asp

,‏ 23 במאי, 2008

כשאני מנסה להריץ את הדף זה כותב לי את השגיאה הבאה:
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/maccabi12345/paging_rec.asp, line 52

אני יודע מה השגיאה אומרת אבל אני לא מצליח לפתור את הבעיה ניסיתי ככה:


if rs.EOF Then response.redirect("cnisa.asp")


אבל זה לא מצליח אם למישהו יש רעיון אני ישמח

תגיות:

8 תשובות

 1. תראה בבקשה את הקוד הרלוונטי
  שמייצר את השגיאה.


  צוות WebMaster  

 2. pinathai הגיב:

  הנה הקוד

  <%
  set cn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
  set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  cn.Open Samples_DSN
  SQL = "select * from av where atar_id=" & atar_id

  PAGE = Request.QueryString("page")
  if PAGE = "" Then PAGE = 1
  NumOfRecInPage = 10

  rs.PageSize = NumOfRecInPage
  rs.CacheSize = rs.PageSize

  rs.Open SQL,cn,3,1

  NumOfRec = rs.RecordCount
  NumOfPages = rs.PageCount
  CurrentPage = PAGE
  rs.AbsolutePage = CurrentPage

  For i = 1 to NumOfRecInPage 'לעבור על הסט רשומות כמספר הרשומות שבדף אחד
  response.write"<tr bgcolor=white align=right onMouseOver=this.style.background='#ffff33' onMouseOut=this.style.background='#ffffff'><td height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(5) & "</font></td>"
  response.write"<td width=50 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(2) & "</font></td>"
  response.write"<td width=100 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(4) & "</font></td>"
  response.write"<td width=350 height=30><font color='black'><a href=forum1.asp?id=" & rs(0) & "&atar_id=" & rs(6) & ">" & rs(1) & "</font></tr></td>"
      
      rs.MoveNext
      
  Next

  rs.Close
  set rs = nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing

  Response.Write "<TR><TH Height=40></TH></TR>"

  Pages = ""

  if CurrentPage > 1 Then
  Pages = Pages & " <A Href=?page=" & CurrentPage – 1 & "&numofrec=" & NumOfRecInPage & "><<</A> "
  End if

  For i = 1 to NumOfPages
  if i <> Cint(CurrentPage) Then
      Pages = Pages &  " |<A Href=?page=" & i & ">" & i & "</A>| "
  Else
      Pages = Pages &  " [" & i & "] "
  End if
  Next

  if Cint(CurrentPage) < Cint(NumOfPages) Then 'בדיקה אם יש צורך בקישור לדף הבא
  Pages = Pages & " <A Href=?page=" & CurrentPage + 1 & "&numofrec=" & NumOfRecInPage & ">>></A> "
  End if

  Response.Write "<TR><TH Colspan=4>" & Pages & ": דף נוכחי</TH></TR>"
  RecNum = ""

  %>
  <%

  set rs=server.createobject("adodb.recordset")
  sql="select * from atarim where atar_id=" & atar_id
  rs.open sql,hibur

  do until rs.eof
  reka=rs("reka")
  response.write"<body bgcolor=" & reka & ">"
  rs.movenext
  loop
  %>

 3. כל זה רלוונטי?
  תביא רק את הקטע קוד הבעייתי עצמו, ותגיד על איזה שורה בדיוק אתה מקבל את השגיאה.


  אלי ענתבי
  entry interactive
  http://www.entry.co.il

 4. pinathai הגיב:

  הנה


  <%
  set cn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
  set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  cn.Open Samples_DSN
  SQL = "select * from av where atar_id=" & atar_id

  PAGE = Request.QueryString("page")
  if PAGE = "" Then PAGE = 1
  NumOfRecInPage = 10

  rs.PageSize = NumOfRecInPage
  rs.CacheSize = rs.PageSize

  rs.Open SQL,cn,3,1

  NumOfRec = rs.RecordCount
  NumOfPages = rs.PageCount
  CurrentPage = PAGE
  rs.AbsolutePage = CurrentPage'על השורה הזאת אני מקבל את השגיאה

  For i = 1 to NumOfRecInPage 'לעבור על הסט רשומות כמספר הרשומות שבדף אחד
  response.write"<tr bgcolor=white align=right onMouseOver=this.style.background='#ffff33' onMouseOut=this.style.background='#ffffff'><td height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(5) & "</font></td>"
  response.write"<td width=50 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(2) & "</font></td>"
  response.write"<td width=100 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(4) & "</font></td>"
  response.write"<td width=350 height=30><font color='black'><a href=forum1.asp?id=" & rs(0) & "&atar_id=" & rs(6) & ">" & rs(1) & "</font></tr></td>"
      
      rs.MoveNext
      
  Next

 5. אז הנה קיבלת את תשובה…
  תריץ בדיקה אם rs.EOF שווה true מיד אחרי הפתיחה של ה-rs


  אלי ענתבי
  entry interactive
  http://www.entry.co.il

 6. pinathai הגיב:

  לא עובד
  עשיתי ככה


  If rs.EOF = true Then response.redirect("cnisa.asp")

  וזה לא עובד

 7. שוב תיתן לנו לנחש?
  שוה תיתן לנו לנחשב איך כעת נראה הקוד שלך, מה השגיאה ועל איזה שורה היא חוזרת?…

  תעזור לנו לעזור לך, נדירים האנשים שמצליחים לנחש פיתרון בעיות.


  אלי ענתבי
  entry interactive
  http://www.entry.co.il

 8. pinathai הגיב:

  הנה


  <%
  set cn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
  set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  cn.Open Samples_DSN
  SQL = "select * from av where atar_id=" & atar_id

  PAGE = Request.QueryString("page")
  if PAGE = "" Then PAGE = 1
  NumOfRecInPage = 10

  rs.PageSize = NumOfRecInPage
  rs.CacheSize = rs.PageSize

  rs.Open SQL,cn,3,1
  If rs.EOF = true Then response.redirect("cnisa.asp")
  NumOfRec = rs.RecordCount
  NumOfPages = rs.PageCount
  CurrentPage = PAGE
  rs.AbsolutePage = CurrentPage'על השורה הזאת אני מקבל את השגיאה

  For i = 1 to NumOfRecInPage 'לעבור על הסט רשומות כמספר הרשומות שבדף אחד
  response.write"<tr bgcolor=white align=right onMouseOver=this.style.background='#ffff33' onMouseOut=this.style.background='#ffffff'><td height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(5) & "</font></td>"
  response.write"<td width=50 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(2) & "</font></td>"
  response.write"<td width=100 height=30><font color=#1CA8C4 size=1>" & rs(4) & "</font></td>"
  response.write"<td width=350 height=30><font color='black'><a href=forum1.asp?id=" & rs(0) & "&atar_id=" & rs(6) & ">" & rs(1) & "</font></tr></td>"
      
      rs.MoveNext
      
  Next

שלח תשובה