שלח תשובה

זירת השאלות

771
צפיות
2
תשובות

בעיה בPHP

,‏ 28 באוגוסט, 2008

בס"ד<?php
    $link = mysql_connect("localhost" , "root" , "") or die(mysql_error());
    mysql_select_db("image",$link) or die(mysql_error());
     $query = "SELECT * FROM background";
     $result = mysql_query($query , $link);
     while($row = mysql_fetch_array($result))
      {
      }
$num = $row['picnum'] + 1
if (isset($_POST['check_if_press']) && $_POST['check_if_press'] == "send_file")//line 10
{

  if ((!empty($_FILES['my_file1']['name'])) && (!empty($_FILES['my_file2']['name'])))
  {  
   $eotf = substr($_FILES['my_file1']['name'], strripos($_FILES['my_file1']['name'], '.'));
   $dir = getcwd()."/";  
   move_uploaded_file($_FILES['my_file1']['tmp_name'] , $dir."backgrounds/".$num.$eotf);  
   $eotf = substr($_FILES['my_file1']['name'], strripos($_FILES['my_file1']['name'], '.'));
   $dir = getcwd()."/";  
   move_uploaded_file($_FILES['my_file2']['tmp_name'] , $dir."Thumb/".$num.$eotf);
   $query = "INSERT INTO background (picnum,tags,filetype)VALUES ($num,$_POST['tags'],$eotf);";
   $result = mysql_query($query , $link);  
  }  

echo "התמונה נוספה בהצלחה. ומספרה ".$num;  
}


?>  

<form action="<?php echo $PHP_SELF; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">

background: <input type="file" name="my_file1" /><br />  
  
Thumb: <input type="file" name="my_file2" /><br />  
  
  <textarea name=tags></textarea>
  <input type="submit" name="check_if_press" value="send_file"  />  
</form>  וזאת השגיאה:
Parse error: syntax error, unexpected T_IF in c:wampwwwimagegalleryaddp.php on line 10

תגיות:

2 תשובות

 1. Xinxy הגיב:

  פיתרון
  שורה 9 שנה ל:
  $num = $row['picnum'] + 1;

  שורה 21 שנה ל:
     $query = "INSERT INTO background (picnum,tags,filetype) VALUES($num, {$_POST['tags']}, $eotf)";

  בהצלחה

שלח תשובה