שלח תשובה

זירת השאלות

618
צפיות
0
תשובות

בעיה בעדכון שתי טבלאות

,‏ 30 באוגוסט, 2008<%
    cid = request.form("cid")
    pid = request.form("pid")
    cname = request.form("cname")
    show = request.form("show")
    mySQL=" select A.*,B.* from cats A left join pages B on A.cname=B.scname where B.id like '"&pid&"' and A.id like '"&cid&"' "
    rs.Open mySQL, conn,3,3
    
    if rs.EOF then
      response.write("רשומה לא נמצאה")
    else
      rs.fields("scname") = cname
      rs.fields("cname") = cname
      if show = "" then
        rs.fields("show") = false
      else
           rs.fields("show") = true
         end if
         rs.update
         response.redirect("cats_list.asp")
        
       end if
        
    rs.close
    set rs = nothing
    conn.close
    set conn=nothing
%>
אני רוצה שההערך cname  שנשלח מהטופס יעדכן את הרשומה cname שבטבלה cats ואת הscname שבטבלה pages שהערך שלו שווה לcname (לא לcname שנשלח מהטופס, אלא לזה שלא מעודכן, העכשווי) יעודכן גם בערך cname. הבעיה היא כשאני לוחץ על עדכון, הדף בעצם מוצא שהפקודה rs.EOF היא הפקודה המתאימה ולכן רושם "הרשומה לא נמצאה" (כי אני אמרתי לו), הייתי רוצה לדעת איפה הבעיה, אני משער שבשאילתת SQL, לכן אני רוצה לדעת איזו שאילתה תעבוד.

תודה רבה.

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה