שלח תשובה

זירת השאלות

610
צפיות
3
תשובות

האם הקוד הזה נכון ליצרת קובץ XML ושמירתו

,‏ 23 באוקטובר, 2008

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!– #include file="filedsn.asp" –>

<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?>

<%
Response.ContentType="text/xml"


set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SQL = "select * from pagesinfo;"

rs.Open SQL
%>

<Customers>

<%do until rs.EOF%>
    <Customer ID="<% =rs("titlpge") %>">
        <Phone><% =rs("category") %></Phone>
        <CompanyName><% =rs("id") %></CompanyName>
    </Customer>

<%
rs.movenext
loop
%>

</Customers>

<%Call savexml(ditealspage.xml) %>

<%
Sub savexml(filexml)

VirtualDirectory = "filesphotos"
PhisicalDirectory = Server.MapPath(VirtualDirectory)
Dim FSO  
     Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
     FSO.CreateTextFile  PhisicalDirectory & "/" & filexml
     Set FSO = Nothing  
End Sub
%>

תגיות:

3 תשובות

 1. JUBRANO הגיב:

  ‫בדיקת העלאת קבצים באמצעות ASP UPL
  למה ה ASPUPLOAD בודק  את משקל הקובץ אחרי שהוא מעלה אותו

  אין אפשרות לבדוק אם הוא כבד לפני שישמר בזכרון המחשב?

 2. אין לו הרשאות לכך
  כדי לבדוק משקל או לבצע מניפולציות כלשהן על הקובץ הוא חייב שהקובץ יהיה אצלו על השרת, כי אין לאפליקציה הרשאות לשחק עם הקבצים במחשב של הגולש.


  אלי ענתבי

שלח תשובה