שלח תשובה

זירת השאלות

640
צפיות
0
תשובות

בעיה בקוד

,‏ 16 במרץ, 2009

שלום עכשיו שאני מריץ את הקוד רשום לי


Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The specified field 'ItemID' could refer to more than one table listed in the FROM clause of your SQL statement.
/shopcart.asp, line 227


הקוד המלא

   Set rsProducts = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    sSQL ="Select ItemID,ItemProductNumber,ItemName,ItemDescription,ItemPictureFile,ItemRegularPrice,ItemSalePrice,ItemStockQuantity,BeginSpecial,EndSpecial From

amplifie,CDROM,CDRW,FLOPE,FormFactor,harddisc,keyboard,memorycard,mouse,Networkcard,OnBoard WHERE itemproductnumber = '" & _
       sCartItemNums(i) & "'"
    rsProducts.open sSQL, dbMain, adopenstatic,adlockpessimistic, adcmdtext
שורה 227


rsProducts.open sSQL, dbMain, adopenstatic,adlockpessimistic, adcmdtext


נ.ב איך אני מחלק את ה קוד ה ארוך הבא לכמה שורות לכמה שורותsSQL ="Select ItemID,ItemProductNumber,ItemName,ItemDescription,ItemPictureFile,ItemRegularPrice,ItemSalePrice,ItemStockQuantity,BeginSpecial,EndSpecial From amplifie,CDROM,CDRW,FLOPE,FormFactor,harddisc,keyboard,memorycard,mouse,Networkcard,OnBoard WHERE itemproductnumber = '" & _
       sCartItemNums(i) & "'"

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה