שלח תשובה

זירת השאלות

592
צפיות
3
תשובות

בעיה בפורום (לא מערכת)

,‏ 23 ביוני, 2009

הקוד שלי הוא כזה:
<%
'מציג מהדטה בייס
Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("forumdata.mdb")
MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
SQL_query = "SELECT * FROM topics WHERE ID='"&  request.querystring("id") &"'" (שורה 17)
Set RS = MyConn.Execute(SQL_query)
WHILE NOT RS.EOF
%>

<table width="650">
<tr><td width="100"><%=RS("date")%></td>
<td width="100">
<p dir="rtl"><%=RS("title")%></A></td>
<td width="450"><A HREF="user.asp?name=<%=RS("Nick")%>">
<p dir="rtl"><%=RS("Nick")%> </A></td>
</tr>
<tr><td width="650" colspan="3"><%=RS("Text")%></td>
</tr>
</table>
<%
RS.MoveNext
WEND
%>
זה נותן לי ארור כזה:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.

/forum/Topic.asp, line 17

תגיות:

3 תשובות

 1. Alon2k2 הגיב:

  שמאל!
  תעביר את זה לשמאל שהיה ברור !

 2. Firzen66 הגיב:

  אין לי אפשרות לעשות את זה בFF

  <%
  'מציג מהדטה בייס
  Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  MdbFilePath = Server.MapPath("forumdata.mdb")
  MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
  SQL_query = "SELECT * FROM topics WHERE ID='"& request.querystring("id") &"'" (שורה 17)
  Set RS = MyConn.Execute(SQL_query)
  WHILE NOT RS.EOF
  %>

  <table width="650">
  <tr><td width="100"><%=RS("date")%></td>
  <td width="100">
  <p dir="rtl"><%=RS("title")%></A></td>
  <td width="450"><A HREF="user.asp?name=<%=RS("Nick")%>">
  <p dir="rtl"><%=RS("Nick")%> </A></td>
  </tr>
  <tr><td width="650" colspan="3"><%=RS("Text")%></td>
  </tr>
  </table>
  <%
  RS.MoveNext
  WEND
  %>

שלח תשובה