שלח תשובה

זירת השאלות

438
צפיות
5
תשובות

יש לי בעייה ענקית

,‏ 5 במרץ, 2004

בניתי מערכת אבטחת כניסה ויש לי בעייה

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default
driver specified

/login.asp, line 7

שורה 7 היא :

conn.Open "db4.mdb

רק שתראו את ה DSNLESS

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.Open "db4.mdb"

תגיות:

5 תשובות

 1. לא כך ניגשים לבסיס נתונים
  קרא במדריך ASP.

 2. MasterMind הגיב:

  ok תיקנתי אבל…
  עכשיו זה אומר לי שהדטאבייס לא מוכר
  אולי אם אני אביא את הקוד השלם זה יעזור לכם


  <%
  If Request("Login")<>"" And Request("Password")<>"" Then
  Dim conn, rs, SQLstr, okForProccess

  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'connection object
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'recordset object
  conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("/db4.mdb") & "1;1"

  SQLstr="SELECT ID,Password FROM SiteUsers "
  SQLstr= SQLstr & "WHERE Login='" & Request("Login") & "'" ' SQL query
  rs.Open SQLstr,conn 'oppening the recordset

  If Rs.EOF Then 'if there are no corresponding records
  okForProccess=false 'Invalid login
  Else
  If Request("Password")<>rs("Password") Then
  okForProccess=false 'Invalid password
  Else
  okForProccess=true 'valid password
  Session("ID") = rs("ID")
  End If
  End If

  rs.Close
  conn.Close
  Set rs = Nothing
  Set conn = Nothing

  If okForProccess Then ' both login and password are valid
  Response.Redirect "securedPage.asp"
  Else
  Response.Write "<center><FONT COLOR='red'>" 'displaying error message
  Response.Write "Invalid login or password</FONT></center>"
  End If
  End If
  %>

 3. מה זה
  ה-

  & "1;1"
  שיש לך בסוף שורת החיבור?

 4. Yarden הגיב:

  בשורה 7
  תמחק את ה 1;1 זה צריך להיות רק ; ככה:
  תרשום ככה:

  Con.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("db4.mdb") & ";"

  זה הכל =)
  בהצלחה..

 5. MasterMind הגיב:

  טעות כתיב
  בלי כוונה רשמתי את זה!!!!!
  בכל מקרה את מוצאת איזושהיא טעות ???????
  ואמרו לי פעם שצריך להוסיף עוד משהו אם זה לכתיבה לדטא בייס
  או אם זה רק לקריאה מהדטא בייס
  לא בטוח. בכל מקרה אני אשמח אם תגידי לי איפה הטעות
  תודה רבה רבה מראש לכל העוזרים
  נועם צברי

שלח תשובה