שלח תשובה

זירת השאלות

868
צפיות
1
תשובות

שמירת נתונם

,‏ 23 בינואר, 2011

שלום!

רציתי לשאול מה הבעיה בקוד הא שהמערכת לא שומרת את הנתונים ונותנת הודעת שגיאה

תודה מראש!

הקוד:


<%@ Language=VBScript codepage=1255%>
<%
dim uName,ItemID,rsStr ,myStr,srte
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
uName= Request.Form("Uname")
Conn.Open("DATA")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
uName = session("uName")
ItemID=uName
uName=ItemID
ItemID = Request.QueryString("ItemID")

rsStr = "SELECT  Uname FROM networkcaRD WHERE uName='"&uName&"'"
rs.Open rsStr,conn,0,1stre="login.asp"


   sqlText= "INSERT INTO car_ate (uName,Shour,Sminute,Fhour,Fminute, anchor1,anchor16,reason,Target,Msug,car_n,remark)"
    sqlText=sqlText & " values ('" & Request.form("uName") & "','"

    sqlText=sqlText & Request.form("Shour") & "','"
    sqlText=sqlText & Request.form("Sminute") & "','"
    
    sqlText=sqlText & Request.form("Fhour") & "','"
     sqlText=sqlText & Request.form("Fminute") & "','"
        sqlText=sqlText & Request.form(" anchor1") & "','"
     sqlText=sqlText & Request.form(" anchor16") & "','"
      
      
      
  
    
    
    sqlText=sqlText & Request.form("reason") & "','"
    sqlText=sqlText & Request.form("Target") & "','"
    sqlText=sqlText & Request.form("Msug") & "','"
    sqlText=sqlText & Request.form("car_n") & "','"

    sqlText=sqlText & Request.form("remark") &"')"
  
   conn.Execute sqlText
    conn.Close
    

set conn = nothing

%>הודעת השגיאה


Technical Information (for support personnel)

Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: 'Mprio'. Make sure you have typed the name correctly, and try the operation again.
/send_order_a.asp, line 50


Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Facicons; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0E)


א.ר.ר

תגיות:

1 תשובות

  1. תדפיס את sqlText ותראה מה השאילתא


    אלי ענתבי

שלח תשובה