שלח תשובה

זירת השאלות

635
צפיות
0
תשובות

CDOSYS בעברית (עם קובץ)

,‏ 11 במרץ, 2004

שלום כולם

אני מנסה לשלוח אימייל עם CDOSYS יחד עם קובץ מהשרת.
ידוע ש-ASPMAIL לא מרשה לשלוח בפורמט HTML כששמצרפים קובץ, אבל האם גם CDOSYS? כי אני לא מצליח להוציא את העברית נכון – למרות שהקובץ אכן מצורף יפה. לא הצלחתי למצור ב-MSDN את ההגדרה של ה-CHARSET, אולי אין את זה ב-CDOSYS?

להלן דוגמה של הקוד. אשמח לעזרתכם! תודהstrMsgHeader = ""

strMsgInfo = "שלום " & (request.Form("name")) & "!<BR>"
strMsgInfo = strMsgInfo & "אנו נשמח לעמוד איתכם בקשר לאחר קבלת החומר מכם.<BR>"

strMsgFooter = strMsgFooter & "Time Processed: " & now()+(1/3) & ", Israel Time"

'Create the e-mail server object
Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set objCDOSYSCon = Server.CreateObject ("CDO.Configuration")

'Set and update fields properties
With objCDOSYSCon
'Out going SMTP server
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = strMailHost
'SMTP port
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
'CDO Port
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
'Timeout
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
.Fields.Update
End With

'Update the CDOSYS Configuration
Set objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCon

With objCDOSYSMail
'Who the e-mail is from
.From = "Torah MiTzion" & " <email@here.com>"

'Who the e-mail is sent to
.To = request.form("name") & " <" & request.form("email") & ">"

'The subject of the e-mail
.Subject = "Shlichut Application2"

'Set the e-mail body format (HTMLBody=HTML TextBody=Plain)
.HTMLBody = strMsgHeader & server.HTMLEncode(strMsgInfo) & server.HTMLEncode(strMsgFooter)


Set iBp = .AddAttachment(PubFolder & "pubjoinform_eng.doc")
iBp.ContentMediaType="application/msword"

'Send the e-mail
If NOT strMailHost = "" Then .Send
End with

'Close the server mail object
Set objCDOSYSMail = Nothing


תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה