שלח תשובה

זירת השאלות

722
צפיות
0
תשובות

בעיה בקוד פשוט (ASP)

,‏ 21 בדצמבר, 2003

הקוד הבא:

<%
father_id=request.form("father")
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strConnString = "DBQ=" & Server.MapPath("pelvicdb.mdb")
objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & strConnString
objRS.open "select * from fathers where id=" & father_id, objConn
%>


מניב את השגיאה הבאה:

Microsoft VBScript compilation error '800a0408'

Invalid character

/design/projects/pelvicfloor/v2/admin_page_preview.asp, line 95

objRS.open "select * from fathers where id=" & father_id, objConn
—————————————————————-^


מה הבעיה?!

תודה מראש לכל העונים.

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה