שלח תשובה

זירת השאלות

585
צפיות
3
תשובות

חייב עזרה

,‏ 21 בדצמבר, 2003

<%
'Dimension variables
Dim adoCon 'Database Connection Variable
Dim strCon 'Holds the Database driver and the path and name of the database
Dim rsCheckUser 'Database Recordset Variable
Dim strAccessDB 'Holds the Access Database Name
Dim strSQL 'Database query sring
Dim strUserName 'Holds the user name

'Initalise the strUserName variable
strUserName = Request.Form("txtUserName")

'Check the database to see if user exsits and read in there password
'Initialise the strAccessDB variable with the name of the Access Database
strAccessDB = "users"

'Create a connection odject
Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

'Database connection info and driver
strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath(strAccessDB)

'Set an active connection to the Connection object
adoCon.Open strCon

'Create a recordset object
Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'Initalise the strSQL variable with an SQL statement to query the database
strSQL = "SELECT tblUsers.Password FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & strUserName & "'"

'Query the database
rsCheckUser.Open strSQL, strCon

'If the recordset finds a record for the username entered then read in the password for the user
If NOT rsCheckUser.EOF Then

'Read in the password for the user from the database
If (Request.Form("txtUserPass")) = rsCheckUser("Password") Then

'If the password is correct then set the session variable to True
Session("blnIsUserGood") = True

'Close Objects before redirecting
Set adoCon = Nothing
Set strCon = Nothing
Set rsCheckUser = Nothing

'Redirect to the authorised user page and send the users name
Response.Redirect"script.htm &name=" & strUserName
End If
End If

'Close Objects
Set adoCon = Nothing
Set strCon = Nothing
Set rsCheckUser = Nothing

'If the script is still running then the user must not be authorised
Session("blnIsUserGood") = False

'Redirect to the unautorised user page
Response.Redirect"unauthorised_user_page.htm"
%>

אני רוצה שכאשר יכניסו שם משתמש נכון זה ישלח ל script.htm
העלתי לאתר שלי וזה עדין לא פועל זה כל הזמן שולח אותי לדף של הכניסה אינה מאושרת

תודה מראש נועם צברי

תגיות:

3 תשובות

 1. תראה לנו בבקשה רק את הקוד הרלוונטי
  ותיישר לשמאל.

 2. MasterMind הגיב:

  שמעי

  אני לא יכול להביא רק חלק אחד מהקוד אני רוצה לדעת אם יש טעות בכלל
  וגם בהודעה הקודמת שלי שכאשר יכניסו שם נכון הם יכנסו ל script .htm
  והנה הקוד שוב


  <%
  'Dimension variables
  Dim adoCon 'Database Connection Variable
  Dim strCon 'Holds the Database driver and the path and name of the database
  Dim rsCheckUser 'Database Recordset Variable
  Dim strAccessDB 'Holds the Access Database Name
  Dim strSQL 'Database query sring
  Dim strUserName 'Holds the user name

  'Initalise the strUserName variable
  strUserName = Request.Form("txtUserName")

  'Check the database to see if user exsits and read in there password
  'Initialise the strAccessDB variable with the name of the Access Database
  strAccessDB = "users"

  'Create a connection odject
  Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  'Database connection info and driver
  strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath(strAccessDB)

  'Set an active connection to the Connection object
  adoCon.Open strCon

  'Create a recordset object
  Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  'Initalise the strSQL variable with an SQL statement to query the database
  strSQL = "SELECT tblUsers.Password FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & strUserName & "'"

  'Query the database
  rsCheckUser.Open strSQL, strCon

  'If the recordset finds a record for the username entered then read in the password for the user
  If NOT rsCheckUser.EOF Then

  'Read in the password for the user from the database
  If (Request.Form("txtUserPass")) = rsCheckUser("Password") Then

  'If the password is correct then set the session variable to True
  Session("blnIsUserGood") = True

  'Close Objects before redirecting
  Set adoCon = Nothing
  Set strCon = Nothing
  Set rsCheckUser = Nothing

  'Redirect to the authorised user page and send the users name
  Response.Redirect"script.htm &name=" & strUserName
  End If
  End If

  'Close Objects
  Set adoCon = Nothing
  Set strCon = Nothing
  Set rsCheckUser = Nothing

  'If the script is still running then the user must not be authorised
  Session("blnIsUserGood") = False

  'Redirect to the unautorised user page
  Response.Redirect"unauthorised_user_page.htm"
  %>

 3. השאילתה שלך
  משווה את שם המשתמש עם ה-userID


  strSQL = "SELECT tblUsers.Password FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & strUserName & "'"

  היא צריכה להשוות אותו עם שם המשתמש.

שלח תשובה