שלח תשובה

זירת השאלות

492
צפיות
2
תשובות

איך ניתן לחבר MOD וחלוקה לדפים?

,‏ 22 באפריל, 2004


<%
Dim currPage,i,pCount, numRecs
currPage = 1
numRecs = 20
if Not request("currPage") = "" then
currPage= request("currPage")
end if
rs.Open "SELECT * FROM tbl",conn,3,1,1
rs.PageSize = numRecs
rs.CacheSize = numRecs
if Not rs.EOF Then
pCount=rs.pageCount
rs.AbsolutePage=CurrPage
End If
Do While Not rs.EOF AND i < rs.pagesize
' Data manipulation
i=i+1
rs.MoveNext
Loop
rs.Close

for i = 1 to pCount
if Cint(i) = Cint(currPage) then
Response.Write " <b>"& i &"</b> "
Else
Response.Write " <a href=""thePage.asp?currPage="&i&""">"& i &"</a> "
End If
Next
%>– שהו חלוקה לעמודים

ואת הפונקצית מוד:<TABLE>
<TR>

Do While Not rs.EOF

Response.Write "<TD>" & rs("x") & "</TD>"

If i Mod 4 = 0 Then
Response.Write "</tr></tr>"
End If

i=i+1
rs.MoveNext
Loop

</TR>
</TABLE>
עכשיו רציתי לדעת איך אני מחבר בין שניהם?

אני רוצה שתהיה טבלה 4 שורות על 4 עמודות 4X4.

תודה רבה כפול 99999999999999999999999999999999999999999999999999 !

תגיות:

2 תשובות

  1. maromnn הגיב:

    קפוץ
    קפוץ קפוץ קפוץ קפוץ קפוץ !!!

  2. אתה לא מובן
    על הדרך שאתה מסביר את עצמך, יישר את הקוד לימין (אייקון לייד הסמיילי בהוספת הודעה), ותביא רק את הקוד הרלוונטי.

שלח תשובה