פונט אלפי רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

אלפי רגיל

אלפי רגיל / 400

אלפי בינוני

אלפי בינוני / 500

אלפי כבד

אלפי כבד / 700

אלפי שחור

אלפי שחור / 900