פונט אלפא רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

אלפא רגיל

אלפא רגיל / 400

אלפא כבד

אלפא כבד / 700

אלפא שחור

אלפא שחור / 900