פונט כריזמה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

כריזמה רגיל

כריזמה רגיל / 400

כריזמה בינוני

כריזמה בינוני / 500

כריזמה כבד

כריזמה כבד / 700