פונט דגש רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

דובשנית קל

דובשנית קל / 300

דגש רגיל

דגש רגיל / 400

דגש כבד

דגש כבד / 700