פונט דיבור צפוף רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

דיבור צפוף רגיל

דיבור צפוף רגיל / 400