פונט דינמיקה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

דינמיקה רגיל

דינמיקה רגיל / 400

דינמיקה בינוני

דינמיקה בינוני / 500

דינמיקה כבד

דינמיקה כבד / 700