פונט אלסטיקה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

אלסטיקה רגיל

אלסטיקה רגיל / 400

אלסטיקה כבד

אלסטיקה כבד / 700

אלסטיקה שחור

אלסטיקה שחור / 900