פונט פקטור רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פקטור רגיל

פקטור רגיל / 400

פקטור כבד

פקטור כבד / 700

פקטור שחור

פקטור שחור / 900