פונט פורמה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פורמה רגיל

פורמה רגיל / 400

פורמה בינוני

פורמה בינוני / 500

פורמה כבד

פורמה כבד / 700

פורמה שחור

פורמה שחור / 900