פונט גאולה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

גאולה רגיל

גאולה רגיל / 400

גאולה כבד

גאולה כבד / 700

גאולה שחור

גאולה שחור / 900