פונט גורמה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

גורמה צר קל

גורמה צר קל / 300

גורמה רגיל

גורמה רגיל / 400

גורמה כבד

גורמה כבד / 700