פונט החלוצים רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

החלוצים רגיל

החלוצים רגיל / 400

החלוצים בינוני

החלוצים בינוני / 500

החלוצים כבד

החלוצים כבד / 700

החלוצים שחור

החלוצים שחור / 900