פונט קלישר רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קלישר כבד

קלישר כבד / 300

קלישר רגיל

קלישר רגיל / 400