פונט קנובה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קנובה רגיל

קנובה רגיל / 400

קנובה כבד

קנובה כבד / 700

קנובה שחור

קנובה שחור / 900