פונט קפריזה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קצפת קל

קצפת קל / 300

קפריזה רגיל

קפריזה רגיל / 400

קפריזה כבד

קפריזה כבד / 700