פונט קצפת רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קקאו קל

קקאו קל / 300

קצפת רגיל

קצפת רגיל / 400

קצפת כבד

קצפת כבד / 700

קצפת שחור

קצפת שחור / 900