פונט קידוש רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קינג פוקס קל

קינג פוקס קל / 300

קידוש רגיל

קידוש רגיל / 400

קידוש כבד

קידוש כבד / 700