פונט קליפה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קלישר קל

קלישר קל / 300

קליפה רגיל

קליפה רגיל / 400