פונט קומיק רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

קומפלט קל

קומפלט קל / 300

קומיק רגיל

קומיק רגיל / 400

קומיק כבד

קומיק כבד / 700