פונט ליבורנה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

ליבורנה רגיל

ליבורנה רגיל / 400

ליבורנה כבד

ליבורנה כבד / 700