פונט לוטוס רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

לוינסקי קל

לוינסקי קל / 300

לוטוס רגיל

לוטוס רגיל / 400

לוטוס בינוני

לוטוס בינוני / 500

לוטוס כבד

לוטוס כבד / 700

לוטוס שחור

לוטוס שחור / 900