פונט מרקש רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

מרקש רגיל

מרקש רגיל / 400

מרקש כבד

מרקש כבד / 700

מרקש שחור

מרקש שחור / 900