פונט מכונת הדפוס רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

מכונת הדפוס רגיל

מכונת הדפוס רגיל / 400